Water in Oil

Emulium® Illustro

อิมัลซิไฟเออร์ ชนิด w/o ปราศจาก PEG มาจากธรรมชาติ ที่สามารถให้สูตรติดทนบนผิว ช่วยเพิ่มการกันน้ำ และให้สัมผัสบางเบานุ่มนวล ให้ความคงตัวในสูตรดี แม้มีปริมาณ pigment ในสูตรสูง สามารถใช้ในสูตรที่ต้องการเคลม silicone

อ่านต่อ »
Top