Permanent Hair Dye

Permanent Hair Dye

Permanent Hair Dye เป็นสีผมชนิดถาวร ซึ่งมีขนาดโมเลกุลของเม็ดสีจะเล็กกว่าสีผมชนิดกึ่งถาวร จะอยู่ติดทนบนเส้นผม ปกปิดผมขาวได้ดี สีกลุ่มนี้ต้องได้รับ Oxygen จึงเกิดสี จึงต้องผสมกับ Hydrogen Peroxide ในการใช้งาน ซึ่งจะเป็นการฟอกและให้สีผมในเวลาเดียวกัน

อ่านต่อ »
Top