Company Activities

CSR 2018

ปลูกต้นไม้รอบโรงเรียน ให้ความร่มรื่น
สันทนาการ แจกของขวัญ สำหรับน้องเด็กเล็ก
สอนทำสบู่ให้กลุ่มเด็กโต และ ผู้ปกครอง
ร่วมกันทานอาหารกลางวันและขนมจากพี่ๆ
จากการ ร่วมแรงร่วมใจจากพนักงาน พี.ซี.อินเตอร์เทรด จำกัด ทุกฝ่าย