ติดต่อเรา

บริษัท พี.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด
245 ซอยบางนา-ตราด 16 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel : (662) 398 1432, (662) 399 5741-3, (662) 744 6841-2
Fax : (662) 383 9135
E-mail : admin@pcintertrade.com