Active Ingredient

สารที่ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ให้เกิดผลลัพธ์ในการใช้เครื่องสำอาง เช่น มีคุณสมบัติชะลอวัย (Anti-Aging), ลดเลือนริ้วรอย (Anti-Wrinkle), ให้ผิวกระชับ (Firming), ให้ผิวกระจ่างใส (Brightening) เป็นต้น

Skin Care

Brightening

MelanoGray™

. ย้ำความปังกันอีกครั้ง ก

Anti-Acne

MelanoGray™

. ย้ำความปังกันอีกครั้ง ก