Active Ingredient

สารที่ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ให้เกิดผลลัพธ์ในการใช้เครื่องสำอาง เช่น มีคุณสมบัติชะลอวัย (Anti-Aging), ลดเลือนริ้วรอย (Anti-Wrinkle), ให้ผิวกระชับ (Firming), ให้ผิวกระจ่างใส (Brightening) เป็นต้น

Skin Care

Brightening

TiMOOD™

TiMOOD™ สารออกฤทธิ์ในเครื

Anti-Acne

TiMOOD™

TiMOOD™ สารออกฤทธิ์ในเครื